Latest News


2018-04-28: Satte första anmälningsdatum till 2018-05-01.
2017-11-18: Påbörjade en särskild sida för UCBS.
2017-11-18: 50-miles loppet blir definitivt av och det kommer att heta "Ultra Caballo Blanco Suecia", UCBS.
2017-10-15: Presenterar 2018 års hemsida.